Aanleg openbaar groen Zandven

Aanleg openbaar groen Zandven

Gemeente Veldhoven heeft gemeld dat in week 48 (week van 29 november 2021) een start gemaakt wordt met de aanleg van het openbaar groen op Zandven. Als alles volgens planning verloopt (e.e.a. mede afhankelijk van weersomstandigheden), start de groenaannemer in week 48...
Omleiding Oersebaan

Omleiding Oersebaan

De werkzaamheden om de bereikbaarheid van Park Forum West te verbeteren zijn inmiddels ver gevorderd. Dit betekent dat er vanaf maandag 30 augustus 2021 de afrit aan de Oersebaan (nabij bedrijf Makita) definitief afgesloten wordt en opnieuw wordt ingericht voor...
Veilig uw pand verhuren

Veilig uw pand verhuren

Criminelen huren panden voor hun activiteiten om zelf uit het zicht van de overheid te blijven. Maar u als verhuurder komt in de spotlights te staan als uw pand in verband wordt gebracht met (drugs)criminaliteit. Hoe kunt u dat voorkomen? De brochure ‘Veilig uw...
Hercertificering KVO-B – een bericht van VOC

Hercertificering KVO-B – een bericht van VOC

Aan de hand van de enquête die op 14 januari 2021 naar alle ondernemers is verstuurd en die gelukkig door velen is ingevuld, is er een duidelijk beeld geschetst. Er zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd en bestaande aangepast. Het doel van KVO is immers een...