Gemeente Veldhoven heeft gemeld dat in week 48 (week van 29 november 2021) een start gemaakt wordt met de aanleg van het openbaar groen op Zandven.

Als alles volgens planning verloopt (e.e.a. mede afhankelijk van weersomstandigheden), start de groenaannemer in week 48 met het spitten en bemesten van de plantvakken. Vervolgens zullen de boompjes en blokhagen worden geplant. Planten zijn besteld, maar moeten nog worden geleverd. Hopelijk zorgt dat niet voor te veel vertraging.

Klik hier om een idee te krijgen van de plannen. Heeft u vragen? Neem contact op met SPV.