Onderhoud Oersebaan (week 33 en week 40)
Er is onderhoud gepland aan het asfalt t.h.v. de Oersebaan. Dit onderhoud zal gefaseerd worden uitgevoerd. Om de overlast voor het verkeer van en naar de bedrijven te beperken vindt een deel van de werkzaamheden ’s nachts plaats.

Fasering:

  • Fase1 (deel tussen Scherpenering en Vooraard, uitvoering overdag) => 2 aaneengesloten werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur, uitvoering in week 33
  • Fase 2 (deel tussen Vooraard en gemeentegrens t.p.v. Park Forum, uitvoering ’s nachts) =>
    1 avond / nacht tussen 19.00 en 5.00 uur, uitvoering in week 40

Uiteraard wordt er een omleidingsroute voor het verkeer ingesteld. Daarnaast wordt de omgeving d.m.v. een informatiebrief en de website van de gemeente tijdig geïnformeerd over de aard, omvang en planning van de werkzaamheden.