samen voor kwaliteit

Stichting

Parkmanagement

Veldhoven

Samen voor kwaliteit 

Stichting Parkmanagement Veldhoven zet zich in voor de bedrijventerreinen Habraken en Zandven. De stichting realiseert collectieve oplossingen voor vragen van individuele ondernemers en speelt een cruciale rol in de communicatie tussen de gemeente en ondernemers. Oog en aandacht voor elkaars belangen staat daarbij voorop.

Parkmanagement draagt bij aan de algehele uitstraling en veiligheid. Dit is goed voor het vestigingsklimaat en vergroot de waarde van het terrein. Alle gevestigde ondernemers profiteren hiervan. Eigenaren van kavels/bedrijfspanden op Habraken en Zandven zijn verplicht deelnemer aan SPV, die oplossingen realiseert voor vragen van individuele ondernemers. Zoals beheer en onderhoud van de openbare ruimte, groen en grijs, bewegwijzering en beveiliging.

Habraken

Habraken is een modern, groen en duurzaam bedrijventerrein in de noordwesthoek van Veldhoven. Er is ruimte voor diverse soorten bedrijven uit Veldhoven en de regio. Het gebied is volop in ontwikkeling.

Zandven

Bedrijventerrein Zandven ligt op de grens van het stedelijke gebied van Veldhoven/Eindhoven en de landelijke Kempen. Het kleinschalige bedrijventerrein is de schakel tussen het woongebied ten noorden van de Strijpsebaan en de bedrijventerreinen in Meerhoven.

Laatste nieuws

Onderhoud Oersebaan (week 33 en week 40)

Onderhoud Oersebaan (week 33 en week 40)

Onderhoud Oersebaan (week 33 en week 40)Er is onderhoud gepland aan het asfalt t.h.v. de Oersebaan. Dit onderhoud zal gefaseerd worden uitgevoerd. Om de overlast voor het verkeer van en naar de bedrijven te beperken vindt een deel van de werkzaamheden ’s nachts...

Lees meer
Bouw- of verbouwplannen? Haal uw verzekeraar erbij!

Bouw- of verbouwplannen? Haal uw verzekeraar erbij!

Ondernemers hebben er baat bij om verzekeraars tijdig te betrekken als er geïnvesteerd gaat worden in nieuwbouw, een verbouwing of nieuwe bedrijfsmiddelen. Verzekeraars zorgen er op deze manier voor dat alle aspecten van veiligheid en preventie op de tekentafel...

Lees meer
Aanleg openbaar groen Zandven

Aanleg openbaar groen Zandven

Gemeente Veldhoven heeft gemeld dat in week 48 (week van 29 november 2021) een start gemaakt wordt met de aanleg van het openbaar groen op Zandven. Als alles volgens planning verloopt (e.e.a. mede afhankelijk van...

Lees meer

Adres

Habraken 2331
5507 TK Veldhoven

Contact

06-10442289